Aktualno

Očistimo Slovenijo v enem dnevu – 17. april 2010

V projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! se je aktivno vključil tudi Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je dva meseca pred 17. aprilom, ko bodo prostovoljci po vsej Sloveniji odstranjevali gospodinjske in kosovne odpadke z divjih od

Sončne elektrarne – priložnost za dopolnilno dejavnost na kmetiji in malo podjetništvo

Svet se vse bolj zaveda, da se poraba električne energije iz leta v leto povečuje, zaloge klasičnih fosilnih goriv pa so vedno bolj omejene, hkrati pa ima njihova raba negativne posledice za naše okolje. S svojim ekološko ozaveščenim ravnanjem lahko veliko prispevamo k varovanju in oh

“Dodana vrednost ponudbi podeželja”

Razvojna agencija zgornje Gorenjske, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v okviru Programa razvoja podeželja, os Leader (LAS “Gorenjska košarica”) izjajamo projekt: “Dodana vrednost ponudbi podeželja”. Podeželje v obli

Projekt za trajnostne potrošniške navade

Od aprila 2009 CTRP Kranj izvaja projekt “Od papirja trajnostnih politik do košarice trajnostne družine”, ki ga sofinancira Urad RS za komuniciranje. Namen aktivnosti je, da družine kot  osnovne družbene celice spodbudijo in usmerijo k takim potrošniškim navadam, ki bodo o

Zgodilo se je