Gozd skriva zdravje in dobrote, odkrijmo jih! – Zaključna prireditev