V A B I L O

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici

»Aktualni javni razpisi in finančne spodbude za razvoj dejavnosti na podeželju za male podjetnike, kmetovalce in čebelarje«  

v sredo, 18. septembra 2013 ob 17. uri

na Osnovni šoli Orehek (Zasavska cesta 53a, Orehek pri Kranju)

Delavnica je brezplačna

PROGRAM: Ukrep 311 –  finančne spodbude za razvoj dejavnosti na kmetiji – nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, s.p. na kmetiji, zadruga, zavod (60 do 70 % nepovratnih sredstev): pridobivanje energentov in energije iz OVE -70%,  proizvodne dejavnosti (npr. rudnine, tekstil, oblačila, papir, predelava lesa, računalniki, …), proizvodne dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (npr. lončarstvo, tkanje,  mizarstvo, pletenje, medičarstvo, svečarstvo, kovaštvo, klekljanje, šiviljstvo, …),  storitvene dejavnosti na kmetiji (turizem-gostinska nastanitvena dej., izobraževanje,…), veterinarstvo, zdravstv. in socialno varstvo, popravila in montaža strojev, naprav, drugo Ukrep 121 – naložbe mladih prevzemnikov kmetij (30 do 70% nepovratnih sredstev): naložbe v hleve, skladišča za krmo, oprema za predelavo medu, objekte za shranjevanje kmetijske mehanizacije, nakup kmetijskih zemljišč, mehanizacije, postavitev pašnikov, sadovnjakov, nakup rastlinjakov, mreže proti toči, naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, v cestno in vodno infrastrukturo, drugo Ukrep 123 dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe , samostojne podjetnike, zadruge in zavode, Finančna pomoč za nadomestitev škode v čebelarstvu, Tehnična pomoč čebelarjem

Prosimo vas, da nam vašo udeležbo sporočite po telefonu 04 257 88 26, gsm 040 733 344 ali po e-pošti vlasta.jursak@ctrp-kranj.si                                                                                   VABILO: Kranj – PRP 18.9.13 OŠ Orehek

Vabljeni!

(Visited 11 times, 1 visits today)
Accessibility