Povezave

Državne institucije

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
http://www.mko.gov.si/

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
http://www.mgrt.gov.si/

AGENCIJA  RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
http://www.arsktrp.gov.si/

SPIRIT – JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN TURIZMA
http://www.spiritslovenia.si/

 

Strokovne in izobraževalne institucije ter interesna združenja

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA – KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ
http://kgz-kranj.si/zavod.php

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA KRANJ
http://www.oozkranj.com/

ZAVOD ZA GOZDOVE, OE KRANJ
http://www.zgs.si/?id=201

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
http://www.bc-naklo.si/

 

Razvojne agencije na Gorenjskem

BSC – REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE
http://www.bsc-kranj.si/

RAZVOJNA AGENCIJA SORA
http://www.ra-sora.si/

RAZVOJNA AGENCIJA ZGORNJE GORENJSKE
http://www.ragor.si/

 

Zadruge, podjetja

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA KRANJ
http://www.sloga.si/

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
http://www.sel.si/

GNEZDO d.o.o., sonaravna gradnja
http://www.gnezdo.si/prvastran.php

GEOSONDA d.o.o.
http://www.geosonda.com/

 

Nevladni sektor

KRANJSKO GOZDARSKO DRUŠTVO
http://zgds.si/kranjsko-gozdarsko-drustvo/

GROZD – REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ GORENJSKE
http://www.grozd.eu/

CNVOS – CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ
http://www.cnvos.si/

LEAG – LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE
http://www.leag.si/

UMANOTERA – SLOVENSKA FUNDACIJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
http://www.umanotera.si/

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
http://www.itr.si/

DRUŠTVO SORŠKO POLJE – PRIBLIŽAJMO SE NARAVI
http://www.sorskopolje.si/index.php/odrustvum

FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA
http://www.omamljen.si/

PLAN B ZA SLOVENIJO
http://www.planbzaslovenijo.si/

ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH KMETOV GORENJSKE
http://www.zekg.si/index.php

 

Naši dolgoletni partnerji

MESTNA OBČINA KRANJ
http://www.kranj.si/

OBČINA NAKLO
http://naklo.si/

OBČINA ŠENČUR
http://www.sencur.si/

OBČINA PREDDVOR
http://www.preddvor.si/

OBČINA TRŽIČ
http://www.trzic.si/

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.

http:/www.sel.si

 

Informacije o tekočih javnih razpisih

INFO O JAVNIH RAZPISIH ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE
http://www.razpisi.info/index

 

Zdravo, zeleno, lokalno, …

DOMAČA VAS – POKRITA TRŽNICA KRANJ
http://www.domaca-vas.si/

SKUPAJ ZA ZDRAVJE ČLOVEKA IN NARAVE
http://www.zazdravje.net/kje_se_dobi.asp

EKO VAS
http://www.ekovas.si/

 

Related Images:

(Visited 436 times, 1 visits today)
Accessibility