Naravna gradnja

Naravna gradnjaKaj je trajnostna naravna gradnja?

Ena od pomembnih vej trajnostnega razvoja je tudi trajnostna raba naravnih in obnovljivih virov za gradnjo naših domov, poslovnih prostorov, javnih prostorov, skratka vseh bivanjskih prostorov.

V ospredju je sožitje med človekom in naravo, ki omogoča zdrav, trajnosten bivalni prostor za sedanje in bodoče rodove.

Čeprav so naši pradedje poznali pojem naravne gradnje, ga upoštevali in živeli, pa so ta znanja in prakse vedno bolj izginjala v pozabo. Temu področju nismo namenjali dovolj pozornosti in zato se danes soočamo s posledicami našega nesmotrnega ravnanja pri gradnji: umetni in celo zdravju škodljivi gradbeni materiali, ki so poleg vsega še slabo ali nerazgradljivi in obremenjujejo okolje, energetsko neučinkovite stavbe, obremenjevanje okolja z odpadki, odpadnimi vodami, arhitekturno neustrezna urejenost okolja, … .

Naravna gradnjaDanašnje dni je naravna gradnja spet ena od pomembnih področij trajnostnega razvoja. Izziv današnjega časa pa je, da

pri naravni gradnji modro povežemo znanja naših pradedov z današnjimi znanji za trajnostno sobivanje. V ospredju je zavestno načrtovanje in vzdrževanje stabilnega, zdravega, naravnega življenjskega okolja.

Trajnostna naselja lahko gradimo tako v podeželskem prostoru, kot v urbanih središčih.

Z visoko ozaveščenostjo, zavestno spremembo načina življenja, z našo lastno zavezanostjo k trajnostnemu sobivanju, predvsem pa s konkretnimi akcijami lahko dosežemo zelo ugodne rezultate. Vse aktivnosti, ki jih izvajamo, morajo biti skrbno premišljene, neškodljive za naravno lokalno okolje in človeka, izbirati moramo med razpoložljivimi naravnimi surovinami in materiali iz naše neposredne okolice, poskrbeti za najučinkovitejše vire in rabo zelene energije, vode, ohranjanje zemeljskih površin, prav tako pa pri načrtovanju našega naravnega doma ne smemo pozabiti na skrb za okolje ( skrbno ravnanje z odpadki, odpadne vode, rastlinske čistilne naprave, ponovna uporaba materialov, učinkovita raba energije, …), vse z namenom boljše kvalitete bivanja v kar se da naravnem okolju.

Osnovna načela trajnostne gradnje:

  • trajnostna raba naravnih in obnovljivih virov za gradnjo in vzdrževanje zgradb,
  • upoštevanje načela lokalne ekologije, geologije in podnebja,
  • upoštevanje potreb in osebnosti uporabnikov in graditeljev,
  • sožitje med človekom in naravo, ki omogoča zdrav, trajnosten bivalni prostor za sedanje in bodoče rodove,
  • ohranjanje zdravega okolja za življenje brez žrtvovanja udobja, zdravja ali estetike.

Related Images:

(Visited 358 times, 1 visits today)
Dostopnost