Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je 24.2.2014 organiziralo obisk ministra Dejana Židana z njegovo ekipo v kranjski Pokriti tržnici » Domača vas »  skupaj z okroglo mizo z naslovom » Povezanost podeželja in mesta za uspešno lokalno samooskrbo«.

Ministra Dejana Židana je po »Domači vasi« popeljal upravljalec in investitor tržnice Zvone Klemenčič, ki je ministrovi ekipi razložil namen in naloge njihove tržnice, kjer se tržijo kmetijski pridelki  in izdelki domačega podjetništva  izključno slovenskega porekla.

Na okrogli mizi, ki je sledila je navzoče v imenu Ministrstva za kmetijstvo in okolje pozdravila direktorica Direktorata za kmetijstvo Tadeja Kvas Majer. Gostitelj Zvonko Klemenčič je predstavil delovanje tržnice »Domača vas«, Vlasta Juršak iz Centar za trajnostni razvoj podeželja Kranj je predstavila tekoče aktivnosti, ki potekajo na področju prehranske samooskrbe Gorenjske na nivoju regije  ter poudarila pomen povezanega sodelovanja vseh lokalnih akterjev ter prehoda iz teorije v prakso. Samostojni raziskovalec Anton Komat je predstavil dobre prakse samooskrbe v tujini in poudaril pomen samooskrbe za prehransko varnost naše države. Brane Žerjal iz Konzorcija Zlato polje pa je predstavil pomen in vlogo energetike v prehranski samooskrbi. V procesih pridelave in predelave hrane porabimo veliko energije in prav je, da smo samooskrbni tudi na tem področju in uporabljamo lastne, naravi prijazne energetske vire.

V razpravi je podžupanja Mestne občine Kranj Nada Mihajlovič predstavila prizadevanja občine za boljšo lokalno samooskrbo in projekt Kranjski bio vrtovi, ki bo organiziran v okviru Medgeneracijskega centra Kranj, podžupan Bojan Homan pa je predstavil ovire pri lokalni samooskrbi, s katerimi se   srečujejo. Ekološki kmet iz Hotemaž Primož Krišelj je povedal, da so kmetje preveč obremenjeni z birokracijo, ki jim jo narekuje država, saj jim le ta vzame vse preveč časa, ki bi ga morali preživeti na svojih njivah. Vlasta Jušak je povedala, da vidi prihodnost izključno v ekološki pridelavi hrane, ki je sedaj na katastrofalnem 1% od vse pridelane lokalne hrane ter da moramo predvsem našim otrokom zagotoviti zdravo prehrano.

Prehranska samooskrba

Anton Komat je razložil pomen nafte in njenih derivatov pri pridelavi hrane in s tem povezane odvisnosti od energentov, ki jih pridobimo iz tujine in vpliv le teh na ceno naše hrane.

Na okrogli mizi so bili poleg že naštetih govorcev udeleženi kmetje, gozdarji, predstavniki društev, občin, malih podjetij, ki se ukvarjajo z omenjenimi področji ter posamezniki, ki bi se radi vključili v nadaljnje aktivnosti. Vsi so bili mnenja, da ima Gorenjska dobre možnosti za povečanje lokalne samooskrbe, da pa bo treba vložiti ves trud, da preidemo iz teorije k praktičnim aktivnostim, da se ne bomo čez pet let spret srečali in se ponovno pogovarjali o istih temah, ne da bi v tem času kaj bistvenega spremenili.

Vsi se zavedamo, da brez hrane in vode ne moremo živeti. Lokalna prehranska samooskrba, še posebej ekološka je osnova za naše življenje in zdravje, je temelj varnosti vsake države in priložnost za lokalno povezovanje in zaposlovanje.

Prehranska samooskrba

Čaka nas veliko dela in najbolje je, da se ga lotimo kar takoj.

 

 

 

 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Vlasta Juršak

Strahinj, 26.2.2014

Related Images:

(Visited 178 times, 1 visits today)
Dostopnost