Danes je na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani potekal strokovni posvet

Mladi in digitalizacija družbe – omogočimo jim odraščanje brez „e-živega peska”

Posvet je organiziral Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v okviru projekta Pravica do odraščanja brez »e-živega peska« (program IMPACT4VALUS) v sodelovanju s Centrom za študij drog in zasvojenosti na Fakulteti za socialno delo, Univerza v Ljubljani.

Na posvetu so sodelovali:

  • Matej Sužnik, ravnatelj Osnovne šole Juršinci,
  • Miha Kramli, terapevt in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti, Zdravstveni dom Nova Gorica,
  • Staša Sitar, ravnateljica Strokovnega centra Kranj (javni zavod namenjen vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in čustvovanja),
  • Andrejka Prijon, regijska koordinatorica za duševno zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Nova Gorica.

Na posvetu je sodelovala tudi skupina študentk in študentov Fakultete za socialno delo, med udeleženci pa so bili prisotni tako predstavniki zdravstva, sociale, predstavniki staršev v svetu OŠ, predstavniki privatnih šol, nevladnih organizacij in drugi.

Razpravo je povezovala doc.dr. Vera Grebenc, visokošolska učiteljica, predstojnica Katedre za duševno zdravje v skupnosti in glavna urednica revije Socialno delo, Fakulteta za socialno delo.

 V sodobni digitalni družbi smo obdani z najrazličnejšo informacijsko tehnologijo. Novi načini dela, izobraževanja in druženja nas spodbujajo k stalni in intenzivni uporabi prenosnikov, telefonov in spleta. Tehnološki napredek nam je praktično na vseh področjih olajšal oziroma izboljšal življenje.

To, kar v tehnološkem smislu razumemo kot napredek, pa žal prinaša ob neustrezni rabi resne primanjkljaje na kognitivni, duševni in telesni ravni.  Živimo v digitalni dobi, ki je s seboj prinesla tudi nove težave, bolezni oziroma zasvojenosti, ki jih šele spoznavamo.

Strokovnjaki ugotavljajo, da veliko ljudi, predvsem mladih, čezmerno uporablja digitalne naprave, kar lahko vpliva na zmanjšano pozornost in koncentracijo pri učenju, povečan stres, površinske in manj zadovoljive odnose v živo, nespečnost, razdražljivost in še mnogo drugih težav.

V projektu Pravica do odraščanja brez »e-živega peska«, se ukvarjamo prav z reševanjem te problematike. Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj projekt izvaja v okviru programa IMPACT4VALUS in je financiran s strani Evropske unije.

Tako je bil današnji posvet namenjen soočanju s perečo problematiko prekomerne rabe digitalnih medijev pri otrocih in mladostnikih doma in v šoli. Na njem smo skupaj z našimi sogovorniki in udeleženci želeli oblikovati predloge konkretnih sistemskih ukrepov za ozaveščanje in preprečevanje škodljive rabe zaslonov v procesih vzgoje in izobraževanja.

Slišali smo glavne izpostavljene probleme, izzive in priložnosti pri varni uporabi novih tehnologij pri otrocih in mladih.

Vsi smo enotnega mnenja, da je problematika prekomerne rabe zaslonov prerasla okvire družine ter vzgojnih in izobraževalnih institucij in bo potrebno vnesti vse napore za urejanje varne uporabe novih tehnologij in predvsem na nivoju države uvesti zakonite ukrepe, ki bodo zaščitili ranljive ciljne skupine, še posebej otroke.

Zaključke današnjega posveta bomo predali našim odločevalcem, ki prav zdaj pripravljajo Nacionalni program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023 do 2033, s pobudo, da se upoštevajo pri izvajanju programov vzgoje in izobraževanja.

POSNETEK POSVETA si oglejte na naši FB strani https://www.facebook.com/100064623462255/videos/436416242667179

V imenu organizatorjev se našim gostjam in gostom, naši moderatorki in vsem udeleženkam in udeležencem najlepše zahvaljujemo za udeležbo in vas obenem vabimo k sodelovanju v naših aktivnostih, da se bolje spoznamo in vidimo, kje se medsebojno lahko podpremo. Kontaktirate nas lahko na vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali pokličete na 040 463 444.

Želimo vam lep dan, predvsem pa veliko, veliko stika z naravo in pristnih, živih odnosov, ki nas vse poživljajo in osrečujejo.

Vlasta Juršak, vodja projekta Pravica do odraščanja brez “E-živega peska”

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Related Images:

(Visited 28 times, 1 visits today)
Dostopnost