Bogastvo narave

V okviru LAS Gorenjska košarica se je avgusta 2018 začel izvajati nov projekt, v katerem kot aktivni projektni partner sodeluje tudi naš Center:

Bogastvo narave

(Interpretacija naravne dediščine v Karavankah in Kamniško Savinjskih Alpah)

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Partnerji: : BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Preddvor, Občina Tržič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški+DDV): 160.276,14€, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 115.700,00€ (85%)

Opis operacije: 

Z inovativnim turističnim produktom interpretacije naravne dediščine, ki prvič v območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp razvija celovit produkt, ki temelji na biodiverziteti območja, vodah  in poudarja tudi geologijo, kot ključni element produkta, bo operacija prispevala k zagotovitvi ohranitve znanj in kompetenc prebivalstva, ohranitvi identitete podeželskega prostora, bogate naravne dediščine podeželja ter razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • pilotna vzpostavitev prvega produkta interpretacije naravne dediščine na območju 6 občin območja LAS,
 • zagon produkta interpretacije naravne dediščine,
 • vzpodbuditev prebivalstva, ponudnikov turističnih storitev, namestitev in deležnikov k nadaljnjemu razvoju prvega inovativnega turističnega produkta na področju interpretacije naravne dediščine in razvoju novih storitev, znanj in delovnih mest povezanih z naravno dediščino.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe potrebne za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
 • zagon produkta interpretacija naravne dediščine:
  • analiza stanja potencialov za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
  • poziv za »zgodbarjenje naravne dediščine«,
  • priporočila za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
  • priprava interpretacijskih konceptov,
  • usposabljanja, delavnice za interpretacijo naravne dediščine in prenos znanj iz starejše na mlado generacijo,
  • pilotna izvedba produkta interpretacija naravne dediščine,
  • evalvacija pilotne izvedbe,
  • akcijski načrt za nadaljnji razvoj produkta interpretacija naravne dediščine.

Rezultati operacije:

 • produkt interpretacije naravne dediščine.

Povezave:

 

Related Images:

(Visited 84 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost