Gozd in podeželje – odprto učno okolje mladih

Kako drugače in bolj zanimivo bi se bilo učiti v naravi, izven štirih sten šol in vrtcev. V okolju kjer se hitro najdejo teme za učenje in jih otroci tudi z veliko večjim veseljem in dojemanjem sprejemajo. Pri tem črpajo znanje iz naravne in kulturne dediščine, navajajo se na iskanje, prepoznavanje, raziskovanje in oblikovanje novih idej ob čutečem odnosu do okolja.

Tako metodo učenja omogoča učenje v odprtem učnem okolju (outdoor learning), katerega ime že samo pove, da gre za učenje na prostem, v naravi, izven štirih sten.

V svetu je model takega poučevanja že ustaljena praksa. Po Evropi se je pojavila v 60. letih prejšnjega stoletja, največ po Skandinaviji, Nemčiji, Švici in Avstriji. Na Švedskem pa imajo gozde vrtce že več kot 100 let. V Sloveniji pa stopa v okviru Inovacijskega projekta po tej poti 10 vrtcev in 4 osnovne šole.

Naša želja je, da s projektom metodo učenja prenesemo tudi na preostale vrtce in šole in jo v njih uvedemo kot redni izobraževalni program.

Cilj:

Vzpostavitev rednega poučevanje mladih po metodi Odprtega učnega okolja o gozdu in podeželju.

Aktivnosti:

1. FAZA

– Vzpostavitev kadrov za odprt učni prostor; usposabljanje za učitelje, izvedba pilotnega izobraževanja v šolah, srečanje s potencialnimi možnimi izvajalci učne ure na prostem (čebelarji, gozdarji, obrtniki,…)

2. FAZA

– Uvajanje in promocija odprtega učnega prostora; izdaja učno-promocijskega gradiva, vzpostavitev stalne mreže izvajalcev za poučevanje v odprtem učnem okolju, organizacija fastivala Gozd in podeželje – odprt učni prostor mladih

Nosilec projekta:  

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Partnerji:

– Občina Kranjska Gora

– OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

– OŠ Tržič

– OŠ Gorje

– OŠ Antona Janše

– Vrtec Bled

Vrednost projekta:  22.960 EUR

Obdobje izvajanja: 2013 – 2015

Izvedene aktivnosti in dogodki

  • Pilotna izvedba izobraževanj v odprtem učnem prostoru 
  •  Usposabljanje za odprt učni prostor 1 – strokovno usposabljanje za sodelavce šol in vrtcev na temo naravna dediščina
  • Usposabljanje za odprt učni prostor 2 – strokovno usposabljanje za sodelavce šol in vrtcev na temo kulturna dediščina
  • Usposabljanje za odprt učni prostor 3 – strokovno usposabljanje za neformalne nosilce znanj na temo naravna dediščina
  • Usposabljanje za odprt učni prostor 4 – strokovno usposabljanje za neformalne nosilce znanj na temo kulturna dediščina
  • Organizacija in izvedba festivala Gozd in podeželje – odprto učno okolje v Kranjski Gori
  • Priprava in izdaja strokovnega gradiva o odprtem učnem okolju za vzgojitelje v vrtcih in  učitelje v osnovnih šolah
  • Izdaja promocijske zloženke o projekti in odprtem učnem okolju
  • Vzpostavitev stalne mreže izvajalcev odprtega učnega okolja

DSC_0928  DSCN2043 DSCN1933

RAZVOJNA MREŽA IZVAJALCEV ODPRTEGA UČNEGA OKOLJA

Skozi projektne aktivnosti smo razvili mrežo izvajalcev odprtega učnega okolja, v katero so na eni strani vključeni vrtci in šole ter zavodi, ki v svojih rednih izobraževalnih programih uporabljajo metode odprtega učnega okolja, na drugi strani pa zunanji sodelavci in neformalni nosilci znanj, s katerimi vrtci in šole lahko obogatijo svoje programe odprtega učnega okolja.

ČLANI mreže Odprto učno okolje: ODPRTO UČNO OKOLJE – mreža izvajalcev

Vabljeni, da se naši mreži priključite tudi vi.

 

Related Images:

(Visited 115 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost