Gozd skriva zdravje in dobrote – odkrijmo jih!

Sofinancirano s strani Ministrstva za šolstvo in šport

Cilji projekta

Cilj projekta je promovirati nekdanje in sodobne alternativne rabe gozda in gozdnih proizvodov ter jih uvesti v izobraževalne vsebine za učence osnovnih in srednjih šol.

Rezultati projekta

  • Sodelovalo pet šol: OŠ Tržič, OŠ Križe, OŠ Naklo, Biotehniški center Naklo ter Gimnazija Kranj,
  • v sodelovanju z Zavodom za gozdove Kranj, Kranjskim gozdarskim društvom in društvom Ajda Gorenjska smo izvedli tematske sklope »Učilnice v gozdu«ter praktične delavnice rabe gozdnih produktov.
  • Izdana zloženka za predstavitev modela učilnice v gozdu kot primer dobre prakse za šole in širšo javno

 

Vloga CTRP Kranj: NOSILEC PROJEKTA

Trajanje projekta: 2008

Related Images:

(Visited 54 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost