TRAJNOSTNA LOKALNA POTROŠNJA: ”Od papirja trajnostnih politik do košarice trajnostne družine”

Nacionalni projekt podprt s strani Urada RS za komuniciranje in Ministrstvo RS za okolje in prostor

Vrednost projekta:  3.850 EUR

Trajanje: maj 2009 – november 2009

Vloga CTRP Kranj:  NOSILEC PROJEKTA

Partnerji v projektu: regionalni in lokalni mediji, osnovne in srednje šole

Cilj projekta je bilj spodbuditi družine na Gorenjskem kot ciljne skupine, da svojo porabo naredijo bolj trajnostno (npr. nakupovanje, družinska potovanje oz. izleti, raba energije in naravnih virov.

Izvedene aktivnosti:

  • predstavitev aktivnosti in trajnostnih politik v izbranih regionalnih medijih
  • vabilo in izbor udeležencev (družine, mladi) za spoznavanje konkretnih trajnostnih potrošniških odločitev
  • izvedba »Dan trajnostnega nakupovanja hrane«  z nakupi hrane pri lokalnih, ekoloških proizvajalcih v osrednji Gorenjski ter demonstracijo trajnostne mobilnosti z uporabo avtomobila na električni pogon
  • izvedba »Dan trajnostne priprave hrane in ravnanje z odpadki« s skupno pripravo zdravega in regionalno tipičnega kosila na ekološki kmetiji ter sonaravnega odlaganja odpadkov (kompostiranje).
  • Izvedba »Dan trajnostnega družinskega izleta« s skupno pripravo zdravega in regionalno tipičnega kosila na ekološki kmetiji ter sonaravnega odlaganja odpadkov

Vir financiranja: lastna sredstva CTRP Kranj, Urad Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo RS za okolje

Related Images:

(Visited 68 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost