NARAVOVARSTVENI TEHNIKI NA DELU – sonaravne prakse ravnanja z biološkimi odpadki kot poklicna priložnost

Nacionalni projekt podprt s strani Urada RS za komuniciranje in Ministrstvo RS za okolje in prostor

Vrednost projekta: 3.850 EUR

Trajanje: april 2009 – november 2009

Vloga CTRP Kranj: NOSILEC PROJEKTA

Partnerji v projektu: Biotehniški center Naklo, Zavod za ohranjanje narave Loče, Društvo Ajda Gorenjska, regionalni in lokalni mediji, osnovne in srednje šole

Projekt vključuje eksperimentalno delo na šolskem posestvu Biotehniškega centra Naklo s praktičnim učenjem inovativnih metod za sonaravno zbiranje in predelavo bioloških odpadkov v naravne in koristne produkte ter v projekt vključiti širšo javnost.

Izvedene aktivnosti:

  • izvedba raziskovalno-izobraževalne naloge z mladimi
  • obisk komunalnega obrata z ločenim zbiranjem odpadkov (Komunala Kranj)
  • izdelava in izvedba ankete za osnovne in srednje šole na temo »Ravnanje z biološkimi odpadki«
  • organizacija in izvedba delavnic za širšo javnost  s prikazi rezultatov raziskovalne naloge
  • izvedba 3 brezplačnih praktičnih delavnic za širšo javnost na temo »Sonaravno ravnanje z biološkimi odpadki«
  • zaključna prireditev z razstavo

 

Vir financiranja: MŠŠ, lastna sredstva CTRP Kranj, Biotehniški center Naklo

Related Images:

(Visited 32 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost