Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj je pripravil projekt RANE EKRANA, ki je bil uspešno potrjen in se izvaja v okviru LAS Gorenjska košarica.

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2022 – junij 2023

Partnerji: 

  • Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj (vodilni partner)
  • Občina Tržič
  • Oblikovanje vizualnih komunikacij, Marioana, Tomaž Mušič s.p

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 74.400,00 €, od tega vrednost ESRR 59.520,00 € (80 %)

Opis operacije: 

Operacija je namenjena celostni obravnavi in reševanju problematike digitalne zasvojenosti oz. neustrezne rabe digitalne tehnologije pri otrocih in mladostnikih, kar se neposredno dotika tudi staršev oz. skrbnikov, in sicer v preventivnem in kurativnem smislu. V operaciji pristopamo povezovalno-medinstitucionalno in medsektorsko, v sočasnem delu z najranljivejšimi skupinami (otroci in mladi ter njihovi starši/skrbniki), strokovnimi institucijami, javnostjo v lokalnih skupnostih in NVO. Pri tem zasledujemo jasen dolgoročen namen, da je poleg takojšnjih neposrednih učinkov oz. rezultatov ta operacija tudi kvalitetna in celovita podlaga-temelj za odprtje nujno potrebnega Preventivnega in detoks centra (PDC) v neposredni prihodnosti (»ready to go« rešitev). Ta naslednji korak  je vizija, ki jo želimo doseči skupaj z vsemi ključnimi deležniki na ravni gorenjske regije in je umeščena tudi v prihodnji RRP Gorenjske 2021-2027.

Zato je ključni doprinos operacije k temu namenu priprava vsebinskih in tehničnih strokovnih dokumentov, ki bodo služili kot pilotna osnova za vzpostavitev Preventivnega in detoks centra (PDC).

Cilji operacije:

Glavni cilj operacije je skozi preplet sodelovanja različni  ciljnih skupin in strokovnjakov oblikovati orodja za celostno soočanje in reševanje urgentne problematike digitalne odvisnosti  med otroki in mladino (ta trenutno še ne obstaja).

Aktivnosti operacije:

  • Vodenje, koordinacija in promocija
  • Ozaveščanje in  promocija projekta ter projektnih aktivnosti
  • Program 1: Preventivni program za prevencijo pred digitalno zasvojenostjo in za digitalne kompetence  (medijsko zrelost)
  • Program 2: Razvoj pilotnega programa za zdravljenje digitalne zasvojenosti in odvisnosti: Kurikulum preventivno-kurativnega programa ( metodologija priprav za Preventivni in detoks center  na kmetiji (PDC) za zdravljenje digitalne zasvojenosti – temeljni dokument
  • Mreženje- delo s socialnim okoljem –medsektorsko, medinstitucionalno povezovanje
  • Organizacija in izvedba  strokovnega posveta  in poglobljena analiza stanja na področju digitalne zasvojenosti in odvisnosti med otroki in mladino v LAS Gorenjska košarica

Rezultat operacije

Glavni cilj operacije je skozi preplet sodelovanja različni  ciljnih skupin in strokovnjakov oblikovati orodja za celostno soočanje in reševanje urgentne problematike digitalne odvisnosti  med otroki in mladino, ki trenutno še ne obstaja.

Koristne povezave:

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Evropski sklad za regionalni razvoj

Related Images:

(Visited 311 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

8. aprila, 2022

Dostopnost