Ribja narava Gorenjske

Veseli nas, da je bil v okviru LAS Gorenjska košarica potrjen še en projekt, katerega vodilni partner je naš center.

Sklad: ESPR- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

Trajanje operacije:  november 2020 –  november 2022

Partnerji: Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj (vodilni partner), Občina Šenčur, Turizem Bohinj, RIC d.o.o., TITANIC d.o.o., Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  229.104,44 , od tega vrednost ESPR 169.624,43 € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija se bo osredotočala na širša območja treh vodnih lokacij s široko paleto elementov ribje naravne dediščine, pa tudi ponudbe aktivnega doživljanja narave: Ribniki Žeje, Trbojsko jezero in Bohinjsko jezero s pritoki/odtoki. Kakovost operacije je v tem, da bodo partnerji s celovitostjo njenih aktivnosti presegli osrednjo pomanjkljivost, to je pomanjkanje inovativnih programov, opremljenih in urejenih lokacij ter dogodkov in usposobljenega osebja za sonaravno, privlačno in aktivno spoznavanje, interpretacijo in izobraževanje o vseh vsebinah ribje naravne dediščine. Ob tem bo operacija vključila in povezala tudi ostalo ustrezno ponudbo aktivnega doživljanja narave in podeželja, ki bodo z omenjenimi programi ribje naravne dediščine tvorile pakete sonaravnega turizma.

Cilji operacije: 

 • Izboljšati redno in celovito poznavanje vseh elementov ribje naravne dediščine, tako povsem naravne dediščine, kot tudi tiste, ki je rezultat prepletanja narave in človeka oz. človekovega sonaravnega gospodarjenja (dejavnosti ribiških družin, ribogojstvo, ribištvo, …), ter s tem prispevati k ohranjanju (ribje) naravne dediščine na Gorenjskem;
 • Vzpostaviti ponudbo privlačnega, inovativnega in okoljsko ozaveščenega sonaravnega turizma;
 • Preko omenjenih naravoslovnih programov oz. turističnih paketov okrepiti poznavanje in kvaliteto lokalne oz. regionalne ribogojske dejavnosti in ribje kulinarike na območju LAS Gorenjska košarica, s tem pa tudi povečano uporabo lokalnih rib in razvoj ribogojstva;
 • povečati zavedanje glede dolgoročnega razvojnega potenciala ribje naravne dediščine in njenih vodnih okolij ter potrebe po njenem ohranjanju oz. sonaravnem upravljanju kot enega pomembnih virov za uspešen prihodnji (sonaravni) razvoj in povečanje kvalitete življenje na območju LAS. 

Aktivnosti operacije:

 • vodenje, koordinacija in promocija projekta ter skrb za informiranje javnosti glede podpore projektu s strani sklada ESPR;
 • razvoj in uvajanje programov aktivnega spoznavanja ribje naravne dediščine in z njo povezanega sonaravnega turizma;
 • izvedba ureditev in opreme vodnih lokacij za izvajanje programov aktivnega spoznavanja ribje naravne dediščine in z njo povezanega sonaravnega turizma;
 • promocija, uvajanje in širitev programov aktivnega spoznavanja ribje naravne dediščine in z njo povezanega sonaravnega turizma.

Rezultat operacije: 

 • programi spoznavanje in interpretacije ribje naravne dediščine kot osnova za pakete sonaravnega turizma;
 • celovita sklopa ureditev in opreme na ribnikih Žeje in na Trbojskem jezeru ter naravoslovni film o Bohinjskem jezeru;
 • zaposlitev nove osebe;
 • usposobljeni izvajalci za izvajanje omenjenih programov in paketov;
 • 350 m2 površin na območjih operacije z zelenimi in trajnostnimi pristopi za varovanje okolja in narave,
 • promocijski dogodki na vključenih območjih.

povezava na spletno stran: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

povezava na spletno stran: Evropska komisija namenjena ESPR

Related Images:

(Visited 93 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

1. decembra, 2020

Dostopnost