Karavanke NATURA 2000

Karavanke NATURA 2000

PHARE CBC Vrednost projekta: 413.000 EUR Trajanje projekta: 2005-2006 Vloga CTRP Kranj: PARTNER V PROJEKTU Cilji projekta zagotoviti učinkovito upravljanje z območji Natura 2000 spodbuditi spoznavanje in izobraževanje o naravi in sonaravnem razvoju v Karavankah...
Regiomarket

Regiomarket

INTERREG III B Vrednost projekta: 3.000.000 EUR Trajanje projekta: 2006-2008 Vloga CTRP Kranj: PARTNER V PROJEKTU Cilji projekta podpreti z izmenjavo izkušenj ter pilotnimi aktivnostmi zagotavljanje  kakovosti ter učinkovito trženje visokokakovostnih regionalnih...
Doživetje narave ob jezeru

Doživetje narave ob jezeru

INTERREG IIIA Vrednost projekta: 132.000 EUR Trajanje projekta: 2005-2007 Vloga CTRP Kranj: NOSILEC PROJEKTA Cilji projekta skozi (čezmejne) raziskovalne, izobraževalne, informativne, promocijske razvojne in infrastrukturne aktivnosti izboljšati poznavanje in...
Accessibility