V projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! se je aktivno vključil tudi Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je dva meseca pred 17. aprilom, ko bodo prostovoljci po vsej Sloveniji odstranjevali gospodinjske in kosovne odpadke z divjih odlagališč, v polnem razmahu. Prostovoljci so preko Geopedije odkrili že 4000 potencialnih divjih odlagališč.

Veliko večino potencialnih odlagališč še prekriva sneg, ki onemogoča popis in kartiranje. Ker je prav popisovanje ena najzahtevnejših in obsežnih nalog, v duštvu Ekologi brez meja, ki projekt organizira, v drugi polovici marca načrtujejo predvidoma dve iskalno čistilni akciji, na katerih bodo skupaj s skavti, taborniki in drugimi nevladnimi organizacijami izvedli skupno terensko popisovanje divjih odlagališč, pomagali pa naj bi tudi vojska, policija in Zavod za Gozdove Slovenije.

Vsak teden 50 novih prostovoljcev Projekt je med prebivalstvom naletela na dober odziv, saj se k sodelovanju vsak teden prijavi približno 50 novih prostovoljcev. Največ dela imajo trenutno občinski organizatorji, ki so vez med organizatorji projekta in občinami ter komunalnimi podjetji. Zaenkrat deluje 175 občinskih organizatorjev, dogovor o aktivnem sodelovanju pri projektuje podpisalo 120 občin, cilj pa je, da bi svojega organizatorja imela vsaka od 210 slovenskih občin. Kljub snegu so bili dejavni tudi popisovalci na terenu, kjer je 200 prostovoljcemdo zdaj uspelo popisati blizu 1000 odlagališč. Organizatorji pa še vedno vabijo k sodelovanju nove prostovoljce, ki bi delovali kot občinski organizatorji oziroma popisovalci divjih odlagališč in s podporo projektu v vseh kotičkih Slovenije omogočili njegov uspeh.

Projektu so se pridružile tudi številne vladne in nevladne organizacije, kot častni pokrovitelji so jo podprli tudi Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar ter predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor.

V enem dnevu odstraniti 20.000 ton odpadkov Prostovoljci bodo tako 17. aprila čistili komunalne in kosovne odpadke, gradbene pa le v občinah, ki bodo same poskrbele za potrebno mehanizacijo. Poleg čiščenja divjih odlagališč v naravi bodo prostovoljci čistili tudi ulice, ceste, okolico šol in vrtcev, stanovanjske okoliše ter sprehajalne in pohodne poti. Tako bomo našo akcijo povezali s čistilnimi akcijami, ki jih že tradicionalno izvajajo v marsikateri slovenski občini. Letos želimo vse te akcije združiti na en dan, pri tem združiti 200.000 ljudi in zbrati vsaj 20.000 ton komunalnih odpadkov, pravijo Ekologi brez meja.

Več o projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu! lahko preberete na spletnem naslovu www.ocistimo.si, kjer se lahko tudi prijavite kot prostovoljka oziroma prostovoljec.

Related Images:

(Visited 16 times, 1 visits today)
Dostopnost