Prehranska samooskrba

Prehranska samooskrbaLokalna trajnostna oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo trajnostno proizvedene zdrave hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na lokalnih trgih – “od njive do krožnika v lokalnem okolju”.

V Sloveniji  za svoje potrebe pridelamo le okoli 35 % hrane.  Problem majhne samooskrbe naše države je, da se pri pojavu podnebnih sprememb (npr. suše, poplave, pozebe) in sprememb na naftnem trgu, ki naj bi omejile pritok hrane v našo državo, lahko zgodi, da bomo zelo odvisni od uvožene hrane.

Po evropskih merilih imamo v naši državi tudi najmanjšo kvadraturo rodovitne zemlje na prebivalca v Evropi, zato je tema lokalne prehranske samooskrbe temeljnega pomena za prehransko varnost Slovenije.

Bistvo trajnostne lokalne prehranske oskrbe je sonaravna (ekološka) samooskrba, ki temelji na zdravi prehraniin trajnostno vpliva na zdravje človeka in okolja. Zato je najbolj smiselno vzpodbujati lokalno okolje, da se trajnostno samooskrbuje in s tem poveča kvaliteto življenja vseh vključenih v ta proces. S stališča trajnosti je smiselno vzpodbujati ekološki način pridelave / predelave zelenjave in sadja ter uvajanje teh pridelkov / izdelkov v naš vsakdan. 

Prehranska samooskrbaPovpraševanje po takšni, lokalno pridelani, sledljivi, zdravi in kakovostni hrani je vse večje,  v nasprotju s tem pa v trgovinah najdemo večinoma samo tujo zelenjavo, medtem, ko slovensko podeželje in kmetijstvo ostajata neizkoriščeni potencial.

Kako do večje, učinkovitejše trajnostne prehranske samooskrbe v naši okolici, regiji, celotni Sloveniji?

Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« opredeljuje trajnostni razvoj kot medsebojno odvisen in uravnotežen razvoj v ekonomskem, socialnem in okolskem smislu. Cilj uveljavljanja trajnostnega razvoja je tako kmetijstvo, ki bo ekonomsko učinkovito in konkurenčno, socialno in družbeno odgovorno, hkrati pa tudi okolju prijazno in vzdržno.

Glavni nameni trajnostne lokalne prehranske samooskrbe: 

 • zagotavljanje državne varnosti za obdobje ekonomskih kriz;
 • trajnejše zagotavljanje virov živil lokalnega izvora;
 • zmanjšanje odvisnosti od zunanje trgovine, kar je pomembno predvsem v času motene oskrbe (pričakovano večje nihanje cen na svetovnem trgu, večje in spremenjeno povpraševanje,  večje nihanje cen energentov, pogostejše vremenske neprilike in s tem povezane manjše letine in zaloge hrane,  …);
 • izboljšanje zdravja prebivalstva kot posledica uživanja s stališča prehranske vrednosti kakovostnejše hrane (višja hranilna vrednost, višja vsebnost vitaminov, …)
 • urejenost in obdelanost podeželja;
 • ohranjanje delovnih mest na podeželju;
 • zmanjšanje revščine in družbene neenakosti;
 • varovanje okolja (zemlja, voda, zrak, …)

Prehranska samooskrba

Kako lahko vi prispevate k povečanju trajnostne lokalne prehranske samooskrbe?

 • Kupujte kvalitetno hrano od malih pridelovalcev v vaši lokalni okolici
 • Kupujte kvalitetno hrano od malih pridelovalcev v vaši lokalni okolici
 • Povezujte se v mreže trajnostnih pridelovalcev/potrošnikov
 • Vključite se v partnersko kmetovanje
 • Sodelujte pri organiziranju kratkih tržnih verig, zelenih zabojčkov
 • Pridelajte si svojo zdravo hrano
 • Bodite informirani in informirajte ostale
 • Bodite dober zgled
 • ….

Prehranska samooskrba je temelj zdravega, varnega in kakovostnega načina življenja, zato je skrajni čas, da se zanjo odločimo in jo skupaj dosežemo.

Pišite nam, pokličite nas, če bi radi sodelovali pri aktivaciji trajnostne lokalne prehranske samooskrbe v vaši okolici. Povejte kaj si vi želite, kje vidite priložnosti, kakšne ideje imate, …. 

Related Images:

(Visited 1.182 times, 1 visits today)
Dostopnost