Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanjeCTRP Kranj sam oz. v sodelovanju s strokovnimi sodelavci razvija, organizira ter izvaja usposabljanja in izobraževanja, ki so prilagojena različnim ciljnim skupinam (mladi, podjetniki, organizacije, kmetje, društva, …), še zlasti s področja pospeševanja podjetništva in samo/zaposlovanja, razvoja človeških virov, sonaravne pridelave hrane in rabe naravnih virov ter varovanja okolja. Med primeri takih aktivnosti so naslednje:

 • praktične delavnice rokodelstva, domače obrti, tradicionalna kulinarika;
 • prikazi in praktična usposabljanja za naravno zeliščarstvo, ekološko predelavo sadja in vrtnin ter naravne prakse vrtnarjenja in kmetovanja;
 • predstavitve, prikazi in izobraževanja za trajnostno rabo ali varovanje naravnih virov (obnovljivi viri energije, vode, uporaba naravnih materialov, naravne tehnike ravnanja z odpadki, …);
 • delavnice o pomenu, ohranjanju ter sonaravnem aktiviranju naravne in kulturne dediščine;
 • izobraževalne delavnice in usposabljanja za sonaravni turizem na podeželju in na (zavarovanih) območjih narave (npr. za turistične ponudnike, vodnike/interpretatorje);
 • prikazi ter usposabljanja za naravne gradnje;
 • izobraževalne delavnice za začetek in razvoj podjetja z uporabo priložnosti na podeželju, poslovno in finančno upravljanje dejavnosti, razvoj in trženje produktov/storitev ter specializirani tečaji za sodobno podjetništvo;
 • predstavitve novih, inovativnih podjetniških in razvojnih priložnosti ter primerov dobrih praks;
 • predstavitev javnih razpisov za finančne spodbude za razvoj dejavnosti (za podjetja, društva in posameznike) ali območja/področja (za podjetja, društva, občine in organizacije) ter učenje za pripravo vlog;
 • praktične delavnice za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje;
 • izobraževanja in usposabljanja za razvoj kadrov s podeželja in za razvoj podeželja, orientirano na posebne ciljne skupine.

 

Related Images:

(Visited 513 times, 1 visits today)
Dostopnost