Svetovanje

OLYMPUS DIGITAL CAMERACenter za trajnostni razvoj podeželja Kranj izvaja svetovanja za male podjetnike oz. podjetnike začetnike na podeželju, kmetije, posameznike iz ranljivih ciljnih skupin (nezaposleni, mladi, ženske, starejši, invalidi) ter nevladne organizacije.

Področja svetovanja:

 • prehranska samooskrba in naravne kmetijske prakse;
 • ekološko sadjarstvo, zeliščarstvo, tradicionalna kulinarika;
 • sonaravni turizem (naravoslovni, eko, etno);
 • rokodelstvo/domača obrt;
 • organizacija, promocija in trženje malih pridelovalcev oz. ponudnikov;
 • trajnostna razvojno-podjetniška raba naravnih in obnovljivih virov;
 • varovanje okolja s sonaravnimi tehnikami;
 • varovanje, promocija in aktiviranje kulturne dediščine;
 • trajnostna mobilnost;
 • lokalno sodelovanje in povezovanje ter dvig socialno-kulturne kvalitetne življenja;
 • uvajanje in izvajanje neprofitnih dejavnosti (kultura, organizacija medgeneracijskega sodelovanja, …);
 • socialno podjetništvo.

Vsebine svetovanja:

 • svetovanje in organiziranje nosilcev s podeželja v proizvodnji, predelavi, razvoju ali trženju produktov in storitev s podeželja;
 • podpora pri inovacijah in razvoju novih produktov in storitev s trajnostnimi vsebinami;
 • vzpostavitev skupnih obratov ali storitev (npr. mali predelovalni obrat ali skupne nabavno/prodajne poti/mesta);
 • povezovanje pridelovalcev in potrošnikov oz. ponudnikov in uporabnikov;
 • oblikovanje in preveritev poslovne ideje in možnosti, izdelava poslovnega načrta;
 • določitev potrebnih aktivnosti za konkretno uresničitev razvojnih načrtov in ciljev lokalnih skupnosti in društev (predvsem trženje podeželskih izdelkov, socialno podjetništvo na podeželju, zelene storitve na podeželju, prehranska samooskrba, OVE);
 • priprava projekta in/ali vloga za pridobitev finančnih sredstev;
 • svetovanja nevladnim organizacijam za oblikovanje projektnih idej, pridobivanje ustreznih partnerjev, podporo NVO pri vključevanju v pripravo regijskih projektov.

 

 

Related Images:

(Visited 195 times, 1 visits today)
Dostopnost