Priprava in vodenje razvojni projektov

Priprava projektovCTRP Kranj občinam, društvom, podjetjem in organizacijam nudi celovit sklop storitev priprave in izvedbe projektov s področjih podjetništva in trajnostnega gospodarjenja, naravne in kulturne dediščine, varovanja okolja, sonaravne rabe naravnih virov ter ozaveščanja o teh področjih.

Podpora projektnim idejam vključuje:

  • pomoč in svetovanje pri razvoju projektne ideje v celovit projekt z vsemi vsebinskimi, organizacijskimi, finančnimi in tehnološkimi rešitvami;
  • povezovanje s partnerskimi organizacijami oz. oblikovanje partnerstev in mrež ter pridobivanje novih znanj in spretnosti za uspešnejšo, učinkovitejšo izvedbo projekta ;
  • informiranje in pomoč pri vključitvi v domače, EU in mednarodne projekte za izvedbo pobud in idej (razpisi ministrstev, fundacij, programi čezmejnega sodelovanja, Norveški finančni mehanizem, razpis Evropske komisije, …);
  • svetovanje za prijavo projekta ali poslovne ideje za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za razvoj podeželja, gospodarstvo, varovanje okolja ter razvoj in raziskave;
  • priprava celotnih projektnih vlog za konkretne prijave nacionalne, EU ter druge mednarodne razpise;
  • administrativno, vsebinsko ter finančno vodenje in koordinacija projekta za uspešno in učinkovito doseganje ciljev ter pridobitev nepovratnih sredstev;
  • priprava projektnih poročil v nacionalnih, EU in mednarodnih programih;
  • druge projektne storitve po dogovoru oz. glede na izkazane potrebe.

Related Images:

(Visited 308 times, 1 visits today)
Dostopnost