V okviru operacije Uporabimo lokalni les vas vabimo na predavanje in praktično delavnico: ROČNO TESANA BRUNA   (v sklopu Lesni izdelki)

Kdaj: 10.september 2020 med 16.-20.uro Kje: Preddvor, Kulturni dom Preddvor, Dvorski
trg 18, 4205 Preddvor

Predavatelj: Simon Drnovšek, LESSIMOND – Izdelava hiš iz ročno tesanih brun

Teme: Praktična predstavitev izdelave tesanih tramov in vezi za izdelavo lesenih hiš s pomočjo skandinavskega orodja-sekir

Sodelovanje v vseh izobraževanjih je brezplačno,  zaradi omejenega števila udeležencev pa je obvezna predhodna prijava.

Udeleženci dobijo ob zaključku potrdilo o udeležbi na izobraževanju.

Za koga so izobraževanja še posebno zanimiva?

Vključevanje v izobraževanja bo še posebno zanimivo za:

  • obstoječe ali bodoča lesna podjetja/obrtnike, rokodelce, oblikovalce in ljubitelje, ki se ukvarjajo z obdelavo lesa in proizvodnjo lesenih izdelkov.
  • za mlade oz. dijake/študente, ki v kreativni&inovativni predelavi lesa vidijo svojo priložnost in delavno mesto,
  • za lokalne skupnosti, ki jih za svoje gradnje in notranjo opremo zanimajo okolju in zdravju prijazni ter privlačni izdelki iz lokalnega lesa.
  • lastnike gozdov in njihova združenja;
  • gozdno-lesna podporne strokovne in poslovne institucije;

Prijava in več informacij: Uroš Brankovič (uros.brankovic@ctrp-kranj.si, 040 303 752 ), Jana Vilman (bohinjsko@bohinj.si, 040 229 079 )

Operacija “Uporabimo lokalni les” se financira iz sredstev EU-Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije in vključenih partnerjev.

Related Images:

(Visited 249 times, 1 visits today)
Accessibility