Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v okviru projekta »Mreža vodnih poti KSA« razpisujeta LITERARNI NATEČAJ na temo ”ALPSKE VODE – NJIHOV POMEN, OBLIKE IN LEPOTA” za mlade med 6. in 19. letom iz občin na območju izvajanja projekta (LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in LAG Regionalkooperation Unterkärnten, Avstrija)

Voda nam zaradi svojega pomena za vsa živa bitja, raznolikih oblik pojavljanja in njenega potovanja po vodnem krogu (reke, jezera, v našem telesu, …) ter svoje moči in hkrati velike občutljivosti, zbuja veliko misli in globokih čustev.

Vsebina literarnih del na natečaju:

Vabimo vas, da v katerekoli obliki literarnega dela napišete kaj čutite, veste, napovedujete, razmišljate, ste zaskrbljeni, občudujete, se veselite, ste doživeli…glede vode v alpskem delu Slovenije in o vsem, kar je z njo povezanega; pišete lahko tudi o temah povezanih z vodo v vašem domačem okolju, … Lahko gre za aktualne in prihodnje teme ali pa nekaj kar se je vam ali komu drugemu resnično ali v vaši domišljiji  zgodilo v preteklosti.

Med temi razmišljanji in občutki glede vode so na primer naslednji: Zakaj je voda tako pomembna za naše življenje in kako bi bilo, če bi jo imeli veliko manj? Kako voda iz podzemlja gora pride v naše domove, kozarce? Za koga je voda poleg človeka še pomembna? Kako se voda in njeno okolje spreminja skozi dolga leta ali letne čase? Na kaj in koga v svoji okolici voda še vpliva, poleg človeka? Kaj so vidne in nevidne grožnje za vodo? Kakšne so različne oblike vode in kako so nam te všeč? Kaj vse lahko delamo z vodo oz. vodami in ob njih, na njih, … ? Kaj ob pogledu na vodo pomislimo in čutimo, kaj se nam je tam zgodilo lepega, zanimivega ali presenetljivega (npr. ob reki, izviru, …)? Kaj so o vodi mislili, dejali naši predniki (slavne osebe, pesniki, stari starši, …)?. Kako pa bodo nanjo gledali ter jo uporabljali ljudje v bodoče? Bo vode sploh še zadosti ali jo bomo nemara doživljali le virtualno in pili preko tabletk?

Vsa našteta vprašanja so kljub številčnosti še vedno le delček skoraj neskončnih razmišljanj in čustev,  ki se nam porajajo o vodi.

Morda bo to sestavek o tem kako vidiš pomen vode za naše telo, za oskrbo tvojega mesta in pridelavo hrane ali kratka zgodba o neskončno lepem dnevu, ko ste se s prijatelji v poletni vročini osvežil v gorskem potoku. Prispevek je lahko fantazijska črtica o kozarcu vode, ki ga spijemo vsak dan ali pa pesem o konkretnem potoku, reki, ki jo občudujete, kako teče od svojega gorskega izvira, med pašniki, gozdovi vse do vašega naselja ali jezera, kjer preživljate počitnice. Prepustite se, naj vaše misli in besede stečejo kot voda.

Oblike in dolžina literarnih del: Prav zaradi raznolikosti tematik povezanih z vodo, se lahko  tudi načina pisanja oz. oblike proznih in pesniških del lotite na popolnoma svoj način. Mlade avtorje tako vabimo, da ustvarite literarna dela v obliki kratkih ali daljših zgodb, vseh vrst pesmi, skečev, črtic, dnevniških zapisov, dramskih del, e-sporočil…in ostalih literarnih del. Še posebno bomo veseli, če boste pokazali veliko lastne ustvarjalnosti glede vsebin in oblik.

Dolžina: Velikost literarnih del naj v primeru proznega dela ne bo daljša od 10.000 znakov (s presledki)  in 60 verzov v primeru pesniškega dela.

Udeleženci:  Sodelujete lahko osnovnošolci in srednješolci (6-19 let) ter njihovi mentorji iz občin z območja partnerskih LAS (LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in LAG Regionalkooperation Unterkärnten, Avstrija)

Sodelujoče bomo razdelili v dve starostni skupini:

1. skupina: osnovnošolci od prvega do šestega razreda;

2. skupina: osnovnošolci od sedmega do devetega razreda in srednješolci.

Način prijave in ocenjevanje prispevkov:

Literarna dela pošljite do petka, 15. julija 2022 na naslov Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Cankarjeva 3, 4000 Kranj  ali na info@ctrp-kranj.si s pripisom VODA PIŠE ZGODBE IN RIME – LITERARNI NATEČAJ O ALPSKIH VODAH.

Vsa literarna dela označite z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, starost avtorja, ime in priimek morebitnega mentorja in naziv morebitne organizacije (npr. šole) in elektronski naslov.

Likovna dela bo ocenila komisija v sestavi: Anton Komat, svobodni raziskovalec, pisec strokovne literature in romanov, TV-scenarist in voditelj, predavatelj ter zavzet aktivist na naravovarstvenem področju, Bernarda Lenaršič, učiteljica slovenskega jezika in svetnica na Gimnaziji Kranj in član koordinatorja natečaja Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja  Kranj.

Nagrade:

Izbrana najboljša literarna dela natečaja bodo javno razglašena, o čemer bodo nagrajeni avtorji in tudi vsi ostali udeleženci obveščeni. Prav tako bodo rezultati objavljeni na spletnih in FB straneh organizatorja in LAS Gorenjska košarica.

V vsaki od dveh starostnih skupin bomo podelili po 8 nagrad. Pridržujemo si pravico, da ne podelimo vseh nagrad oz. da poleg teh 16 podelimo tudi dodatne nagrade oz. posebna priznanja.

Najboljša dela po izboru komisije bodo nagrajena s:

  • udeležbo na zanimivem in živahnem celodnevnem izletu na območje partnerjev projekta, to je LAS Srce Slovenije in LAS Zgornje Savinjske in Selške doline (s pokritimi stroški vožnje, prehrane in celotnega programa)
  • zgoščenko z naravoslovno- dokumentarnim filmom »Veliki žagar na reki Savi«

Nagrajena dela bodo objavljena na spletnih straneh sodelujočih Lokalnih akcijskih skupin in občin ter na premični razstavi v gradu Dvor v Preddvoru in drug. Rezultate natečaja in zmagovalna dela bomo poslali lokalnim medijem.

Dodatni pogoji in pravila: Sodelovanje na natečaju pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih postavlja organizator. Poslana literarna dela morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih. Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da organizator natečaja lahko uporabi njegova dela za promocijske namene natečaja v vseh tiskanih in elektronskih medijih ter projekciji brez predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila. Organizator lahko z razstavo literarnih del gostuje na drugih lokacijah brez predhodnega obvestila, dovoljenja avtorja ali plačila. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med pošiljanjem. Organizator si pridržuje pravico do obdelave in hrambe podatkov avtorjev, do javne objave del in podatkov avtorjev ter do javne objave del, ki so prispela na razpisan literarni natečaj.

Prav tako si organizator pridržuje pravico do spremembe datumov, navedenih v natečaju.

Mladoletni sodelujoči morajo k besedilu dodati Soglasje o udeležbi na natečaju, podpisano s strani staršev ali skrbnikov, vsi avtorji pa morajo k besedilu priložiti podpisano Izjavo o avtorstvu. Oba dokumenta najdete kot prilogi k temu povabilu. Za soglasje udeležencev lahko poskrbijo tudi mentorji oz. profesorji v udeleženih šolah.

Rok za prijavo in več informacij:  Vaša dela pričakujemo do srede, 15. julija 2022. Komisija bo izbor izvedla v roku 20 dni ter o rezultatih obvestila vse nagrajene, pa tudi vse ostale udeležence. Za več informacij v zvezi z natečajem pišite na info@ctrp-kranj.si

Literarni natečaj poteka v okviru  projekta Mreža vodnih poti v KSA, ki ga sofinancira Evropska unija   iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Literarni natečaj poteka v okviru  projekta Mreža vodnih poti v KSA, ki ga sofinancira Evropska unija   iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Related Images:

(Visited 54 times, 1 visits today)
Accessibility