V okviru aktivnosti usposabljanja vodnikov po Podonavju projekta Danube Guides Action vas BSC Kranj in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabita na terensko naravoslovno izobraževanje

Ekskurzija: SKRIVNI VODNI KOTIČKI GORENJSKE – NIZKO BARJE OB POVIRJU, KAMNOLOMNIŠKI BAJER, MINERALNI IZVIRI IN GLINOKOPNA JEZERCA
Značilnosti in nastanek, pomen za naravo in stanje

Kdaj: v soboto, 14. maja 2022 ob 9.uri
Kje: štart na parkirišču Zadruge Sloga (Šuceva u. 27, Kranj), nato obisk po različnih vodnih lokacij po Gorenjski Z ORGANIZIRANIM AVTUBUSOM


Program ekskurzije:
• Značilnosti in pomen mokrišč vzhodno od Bodešč: Povirje s karbonatnim nizkim
barjem leži na nekdanjih savskih terasah ob Savi Dolinki in je eden redkih
ostankov mokrišč na območju med Savo Dolinko in Savo Bohinjko. V letih
2021/2022 je bila v okviru projekta MARJA tu vzpostavljena interpretacijska točka;
• Značilnosti, nastanek in pomen vodnih lokacij v okolici Kamne Gorice: bajer v
kamnolomu, vodni izvir mineralne vode ter zadrževalno jezerce;
• Glinokopno jezerce Stražišče: nastalo zaradi kopanja gline za bližnjo ”ceglarno”,
ki so ga po dolgem času zanemarjenosti uredili člani ribiške družine Kranj, ki z
njim tudi ribiško upravljajo;

Gre za 4. in zaključno aktivnost v okviru izobraževalnega sklopa za vodnike po
Podonavju Naravna dediščina Save in mokrišč na Gorenjskem ter njena interpretacija.

Udeležba na dogodku je brezplačna, OBVEZNA pa je najava udeležbe do četrtka,
12.maja. Priporočljiva dobra terenska obutev in zaščita pred klopi.

Najava udeležbe in več informacij na: info@ctrp-kranj.si, GSM: 040 303 752.

Prisrčno vabljeni!

Related Images:

(Visited 57 times, 1 visits today)
Dostopnost