Arhitektura Gorenjskih vasi

V okviru LAS Gorenjska košarica se je v avgustu 2018 začel izvajati projekt, v karem kot aktivni projektni partner sodeluje tudi naš Center:

Arhitektura gorenjskih vasi

(Ohranitev tradicionalnega izgleda naselij in tipične arhitekture z razvojem novih rešitev in osveščanjem ter izobraževanjem prebivalstva)

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije:   januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Partnerji: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Radovljica , Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški+DDV): 211.006,25€, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 159.998,00€ (85 %)

Opis operacije: 

Namen operacije je vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko  razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture in prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Cilji operacije:

 • razviti pristop za uporabo tradicionalne arhitekture za trajnostni razvoj naselij,
 • ohranitev tipične arhitekture (leseni deli stavb, uporaba kamna, kozolci),
 • obnova 2 kozolcev in 3 zaščitenih stavb,
 • zagotavljanje pilotov, ki ohranjajo tradicionalno arhitekturno dediščino v prostoru.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine,
 • naložbe v enote kulturne dediščine,
 • pristopi za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij:
  • tipološke študije za ohranitev arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj naselij s poudarkom na tradicionalni arhitekturi,
  • Inventarizacija kulturne dediščine povezane s kozolci,
  • regionalna conacija kozolcev,
  • praktične delavnice o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru,
  • osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu,
  • Razstava tipična tipologija območja LAS.

Rezultati operacije: delujoč  model upoštevanja tradicionalne arhitekturne dediščine  v razvoju naselij.

Povezave:

Related Images:

(Visited 207 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost