„OTROCI JEJMO ZDRAVO- z naših vrtov, sadovnjakov na naše mize…“

Gorenjska je s svojo dolgo tradicijo kmetijsko-živilske pridelave/predelave,  ohranjenim okoljem ter bogato dediščino priprave hrane še vedno znana po pestrih zdravih in kvalitetnih prehrambenih produktih.

Lokalno  sonaravno pridelana hrana je okusna in zdrava, hkrati pa tudi do okolja prijazna. Z njenim nakupom investiramo v svoje zdravje ter prispevamo k ohranitvi podeželske krajine in samega okolja, saj prihranimo energijo in gorivo, ki sta drugače potrebna pri skladiščenju, prevozu in disitribuciji pridelkov iz bolj oddaljenih krajev.

Napisanega in povedanega o  zdravi lokalno pridelani hrani je veliko, a kljub temu se v praksi še premalokrat pojavlja na naših jedilnikih. Ker na mladih svet stoji, želimo s projektom „Otroci jejmo zdravo- iz naših vrtov, sadovnjakov na naše mize“ lokalno pridelane prehrambene izdelke vključiti v šolske jedilnike in z vzgojno-promocijskimi programi povečati poznavanje in uporabnost zdravih in tipičnih prehrambenih produktov pri otrocih in mladih na Gorenjskem.

Cilji:
 • oblikovati zdrave regionalne jedilnike kot stalen del šolske prehrane, ki bodo zdravi, okusni, cenovno dostopni, upoštevali prehranske navade mladih ter prispevali k vzgoji mladih o tradicionalnih lokalnih sortah in jedeh;
 • s kvalitetnim vzgojno-promocijskim programom dvigniti raven vzgoje/informiranosti in motiviranosti mladih in staršev o pomenu, privlačnosti in prednostih porabe zdravih in tipičnih lokalnih prehrambenih izdelkov in jedi;
 • motivirati in izobraziti kuharsko osebje za pripravo zdravih regionalnih jedi, ki so prilagojene potrebam in pričakovanjem ciljnih skupin, realnim možnostim lokalne oskrbe ter osnovni ekonomski računici;
 • povečati motiviranost in znanje nabavnikov šolske prehrane;
 • povečati ozaveščenost in motiviranost lokalnih pridelovalcev glede njihove vloge pri ohranjanju prehranske tradicije in izobraževanje mladih o pomenu zdrave lokalne prehrane
 • pilotna izvedba celovitega programa ”Otroci jejmo zdravo” za pridobitev znanj in izkušnje za redno izvajanje programa ter širjenje na druga območja

 

Rezultati:
 • priprava gradiv in testna izvedba programa motivacijsko izobraževalnih aktivnosti OTROCI JEJMO ZDRAVO (predvsem delavnic in ogledov) iz področja zdrave lokalne prehrane, starih/avtohtonih kulturnih rastlin in uporabe domače zelenjave in sadja,
 • priprava zdravih šolskih jedilnikov iz avtohtonih/sonaravno pridelanih pridelkov in tradicionalnih jedi na osnovi pregleda kapacitet sonaravnih (lokalnih) pridelovalcev s temi izdelki,
 • testna izvedba jedilnikov v 3 šolah,
 • izvedba motivacijskih/izobraževalnih delavnic za šolsko-pedagoško osebje, osebje vključeno v šolsko prehrano, starše in lokalno prebivalstvo in odgovorne lokalne oblasti,
 • priprava pisnega gradiva z načrtom in vsebinami programa motivacijsko izobraževalnih aktivnosti, zdravimi jedilniki, vsebinami za motiviranje/izobraževanje podpornega osebja in zdrave lokalne prehrane..

 

Vloga CTRP: vodilni partner

Partnerji: OŠ Stražišče Kranj, OŠ Preddvor, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Biotehniški center Naklo, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, KGZS Kranj, Mestna občina Kranj, Občina Preddvor in Občina Naklo

Vir financiranja: program LEADER, CTRP Kranj, KGZ Kranj, BC Naklo, VSŠGT Bled, ZZV Kranj, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Preddvor

Leto izvedbe: 2010-2012

Related Images:

(Visited 68 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost