Podeželsko razvojno jedro

Podeželsko razvojno jedro je samostojna neprofitna enota (zavod ali zadruga), ki zagotavlja podjetniško in drugo podporo posameznikom, nevladnim organizacijam in lokalnim skupnostim pri razvojnih aktivnostih na gospodarskem, okoljskem in družbenem področju.

Komu je namenjen?

 • strukturno nezaposlenim na podeželju,
 • članom kmečkih gospodarstev s potencialom razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
 • novim podjetnikom na podeželju,
 • nevladnim organizacijam (društvom, zavodom, …).

Spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja na podeželju:

 • svetovanje in organiziranje nosilcev s podeželja v proizvodnji, predelavi, razvoju ali trženju produktov in storitev s podeželja,
 • promocija, organiziranje in pospeševanje prodaje produktov razvitih v projektu »Podeželsko razvojno jedro«
 • podpora pri razvoju novih produktov in storitev.

Vseživljenjsko učenje:

 • razvoj potrebam podeželja prilagojenih usposabljanj in izobraževanj, še posebej s področja podjetništva, razvoja človeških virov in trženja.

Promocija trajnostnega razvoja:

 • oblikovanje partnerstev na področju okoljsko in družbeno trajnostnega razvoja,
 • širjenje zavesti o trajnostni rabi virov in več funkcionalni vlogi podeželja,
 • priprava domačih in mednarodnih projektov razvoja podeželja (Interreg, os Leader, …),
 • razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine na podeželju.

Cilji:

 • povečati podjetniško aktivnost na podeželju in zagotoviti dodatna delavna mesta,
 • aktivirati neizkoriščene naravne in človeške potenciale na podeželju,
 • povečati turistično privlačnost podeželja in trajnostno rabo kulturne dediščine,
 • spodbujati mednarodno sodelovanje s podobnimi iniciativami in prenos znanja,
 • ohranjati socialno kvaliteto življenja ter narave na podeželju.

Related Images:

(Visited 87 times, 1 visits today)
Skills

Posted on

26. novembra, 2019

Dostopnost